Executare silită prin următoarele proceduri

1. Învestiri cu formulă executorie

2. Asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul procedurilor de executare silită în faţa executorilor judecătoreşti şi a instanţei de judecată

3. Contestaţii şi opoziţii la executare