Consiliere şi reprezentare în domeniul dreptului societar

1. Înfiinţare (înregistrarea şi autorizarea funcţionării) societăţi comerciale

2. Schimbare sediu social

3. Înregistrare şi autorizare punct de lucru

4. Majorare/Reducere capital social

5. Prelungirea duratei de funcţionare

6. Cesiuni părţi sociale

7. Înregistrări modificări : obiect de activitate, administratori, acţionari, puncte de lucru, sucursale, filiale etc.

8. Cesiune (vânzare) de acţiuni şi părţi sociale

9. Excludere şi retragere asociaţi

10. Numiri, revocări şi schimbări de administratori

11. Modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare)

12. Schimbarea de denumire a societăţii comerciale

13. Conceperea şi redactarea actelor constitutive, actelor adiţionale, hotărârilor AGA

14. Consiliere şi reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului şi în faţa altor autorităţi cu privire la obţinerea înregistrărilor şi avizelor necesare desfăşurării activităţilor comerciale etc.