Consiliere şi reprezentare în domeniul dreptului familiei

1. Divorţuri

2. Anularea căsătoriei

3. Partaje

4. Încredinţarea minorilor

5. Obligaţii legale de întreţinere

6. Acţiuni în stabilirea sau în tăgada paternităţii

7. Încuviinţarea, desfacerea şi nulitatea adopţiei

8. Rectificarea, modificarea, completarea sau anularea actelor de stare civilă

9. Declararea dispariţiei, a morţii prezumate etc.