Consiliere şi reprezentare în domeniul dreptului civil

Reprezentare în instanţă în cadrul unor litigii civile - acţiuni în constatare, în revendicare, acţiuni posesorii, succesiuni şi partaje, ieşiri din indiviziune, grăniţuiri, evacuări, executări silite, cadastru, întabulări, radiere ipoteci şi alte sarcini, contestaţii la executare, uzucapiuni etc.; contracte de vânzare-cumpărare, donaţii, schimb, închiriere, comodat, gaj, împrumut etc. ( negociere, întocmire, redactare, atestare).