Domenii de activitate si servicii

In contextul actual al crizei economice, prin Cabinetul de Insolventa asociat societatii noastre, ne ocupam de lichidari voluntare ale diverselor tipuri de societati comerciale cat si de radierea acestora din Registrul Comertului.

Acordăm consiliere şi reprezentare în ceea ce priveşte domeniile dreptului civil, comercial, contencios administrativ, fiscal, bancar, asigurărilor, muncii, falimente, lichidări voluntare etc.

O scurtă exemplificare a tipurilor de activităţi din cadrul domeniilor amintite:

Consiliere şi reprezentare în dreptul comercial

Recuperări de creanţe, somaţii de plată, concilieri, contracte comerciale (întocmire, redactare, atestare), tranzacţii comerciale şi societare complexe, conflicte între asociaţi , acţionari şi partenerii comerciali, litigii referitoare la încălcarea obligaţiilor contractuale, concurenţă comercială, reprezentarea clienţilor atât în faţa instanţelor de judecată de drept comun cât şi în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ si Industrie, asistenţa la negocieri pentru încheierea contractelor.

Consiliere şi reprezentare în domeniul dreptului societar

1. Înfiinţare (înregistrarea şi autorizarea funcţionării) societăţi comerciale

2. Schimbare sediu social

3. Înregistrare şi autorizare punct de lucru

4. Majorare/Reducere capital social

5. Prelungirea duratei de funcţionare

6. Cesiuni părţi sociale

7. Înregistrări modificări : obiect de activitate, administratori, acţionari, puncte de lucru, sucursale, filiale etc.

8. Cesiune (vânzare) de acţiuni şi părţi sociale

9. Excludere şi retragere asociaţi

10. Numiri, revocări şi schimbări de administratori

11. Modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare)

12. Schimbarea de denumire a societăţii comerciale

13. Conceperea şi redactarea actelor constitutive, actelor adiţionale, hotărârilor AGA

14. Consiliere şi reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului şi în faţa altor autorităţi cu privire la obţinerea înregistrărilor şi avizelor necesare desfăşurării activităţilor comerciale etc.

Consiliere şi reprezentare în domeniul dreptului civil

Reprezentare în instanţă în cadrul unor litigii civile - acţiuni în constatare, în revendicare, acţiuni posesorii, succesiuni şi partaje, ieşiri din indiviziune, grăniţuiri, evacuări, executări silite, cadastru, întabulări, radiere ipoteci şi alte sarcini, contestaţii la executare, uzucapiuni etc.; contracte de vânzare-cumpărare, donaţii, schimb, închiriere, comodat, gaj, împrumut etc. ( negociere, întocmire, redactare, atestare).

Executare silită prin următoarele proceduri

1. Învestiri cu formulă executorie

2. Asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul procedurilor de executare silită în faţa executorilor judecătoreşti şi a instanţei de judecată

3. Contestaţii şi opoziţii la executare

Consiliere şi reprezentare în domeniul dreptului familiei

1. Divorţuri

2. Anularea căsătoriei

3. Partaje

4. Încredinţarea minorilor

5. Obligaţii legale de întreţinere

6. Acţiuni în stabilirea sau în tăgada paternităţii

7. Încuviinţarea, desfacerea şi nulitatea adopţiei

8. Rectificarea, modificarea, completarea sau anularea actelor de stare civilă

9. Declararea dispariţiei, a morţii prezumate etc.

Reprezentare şi consiliere în domeniul dreptului muncii

1. Consultanţă în raporturi de muncă

2. Litigii în domeniul raporturilor de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută anterior

3. Contestaţii împotriva deciziei de concediere a salariatului, împotriva altor decizii de aplicare a sancţiunilor disciplinare

4. Litigii în ceea ce priveşte atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate, pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume încasate necuvenit.